Instrumenty Historyczne & Głos

Wykonawstwo muzyki dawnej, wzorujące się na historycznych zapisach, stanowi integralna część mojej artystycznej działalności oraz niezmiennie od wielu lat, inspiruje mnie. Podczas koncertów, dzięki dążeniu do rzetelnego wykonawstwa Muzyki Dawnej, udaje mi się zaprezentować słuchaczom unikalną paletę muzycznych barw, opartą na współbrzmieniu instrumentów z epoki z naturalnością głosu. Odczuwam wielką przyjemność eksperymentowania brzmieniowego z renesansowym, barokowym oraz wczesno-romantycznym instrumentarium.