Jacek Różycki

Wrocław Baroque Ensemble

Jacek Różycki (ok. 1635–1703?)

CD 1
1. Dixit Dominus
2. Confitebor
3. Exultemus omnes
4. Fidelis servus et prudens
5. Aeterna Christi munera I (De Apostolis)
6. Ave sanctissima Maria
7. Iste Sanctus
8. Magnificat

CD 2
1. Aeterna Christi munera II (De Apostolis)
2. Aurora lucis rutilat (De Resurrectione)
3. Chorus novae Jerusalem (De Resurrectione)
4. Exultet Orbis gaudiis (De Apostolis)
5. Gaude caelestis civitas (De Sancto Botvido)
6. Salve decus humani generis (De Beata Virgine Maria)
7. Laudes ad laudes iungite (De Sancto Erico)
8. Verbum supernum prodiens (In Festo Corporis Christi)
9. Regina terrae,Regina caeli I (De Beata Virgine Maria)
10. O Maria stella maris (De Beata Virgine Maria)
11. Omni die dic Mariae (De Beata Virgine Maria)
12. Regina terrae,Regina caeli II (De Beata Virgine Maria)
13. Salvatoris Mater pia (De Beata Virgine Maria)
14. Aeterna Christi munera I (De Apostolis)

Oddajemy w Państwa ręce album z kompozycjami Jacka Różyckiego, o którym wiemy, że był jedną z najbardziej znaczących postaci kapeli królewskich Jana II Kazimierza Wazy, Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Jana III Sobieskiego oraz Augusta II Sasa. Fakt, że zaledwie na dwóch krążkach mogliśmy zawrzeć cały dorobek życia kompozytora, jest dowodem na to, jak wiele niematerialnego dziedzictwa polskiego utraciliśmy.
Z dużym prawdopodobieństwem możemy przypuszczać, że Różycki, szczególnie w ostatnich latach swego życia, gdy związany z dworem królewskim działał pomiędzy Dreznem a Warszawą, komponował utwory instrumentalne. Nie przetrwały one jednak do naszych czasów. Natomiast na podstawie zachowanych dzieł religijnych, w tym napisanych w stylu włoskim Magnificat czy Confitebor, można stwierdzić, że doskonale poznał on warsztat i techniki kompozytorskie popularne w ówczesnej Europie.

* materiał ze strony Narodowego Forum Muzyki
https://www.nfm.wroclaw.pl/component/nfmstore/item/184