Marcin Mielczewski

Wrocław Baroque Ensemble

Andrzej Kosendiak – dyrygent
Aldona Bartnik – sopran
Agnieszka Ryman – sopran
Aleksandra Turalska – sopran
Matthew Venner – kontratenor
Piotr Łykowski – kontratenor
Piotr Olech – kontratenor
Maciej Gocman – tenor
Karol Kozłowski – tenor
Tomáš Lajtkep  – tenor
Tomáš Král – bas
Jonathan Brown – bas
Bogdan Makal – bas
Jerzy Butryn – bas

Triumphalis dies 
Laudate Dominum
Audite et admiramini
Currite populi
Canzona prima a tre
Veni Domine 
Deus in nomine tuo 
Sub tuum praesidium 
Salve virgo puerpera
Canzona terza a tre 
Vesperae dominicales

Nagrano w Sali Głównej KGHM Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego w dniach 15–17 września 2015 oraz 24–27 czerwca 2016 roku.

Na płycie wydanej w ramach cyklu prezentującego twórczość mistrzów polskiego baroku pod dyrekcją Andrzeja Kosendiaka znalazły się utwory koncertujące (w tym wielkoobsadowe), a także dwie canzony najpopularniejszego polskiego kompozytora XVII wieku – Marcina Mielczewskiego. Nagrania dokonano w doskonałej akustycznie Sali Głównej Narodowego Forum Muzyki. Płyta jest częścią projektu wydawnictw realizowanych w ramach programu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.
Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„Marcin Mielczewski był najszerzej znanym w Europie kompozytorem polskim epoki baroku. Jego utwory znajdowały w XVII wieku zainteresowanie nie tylko w środowiskach rzymskokatolickich, dla których były oryginalnie komponowane, ale także wśród luteranów, grekokatolików i prawosławnych. (…)
Największy znany obecnie korpus kompozycji tego twórcy powstał dzięki zainteresowaniu, jakie dla spuścizny kapelmistrza rzymskokatolickiego biskupa mieli muzycy działający w środowisku luterańskiego kościoła św. Marii Magdaleny we Wrocławiu. To oni sporządzili, głównie w latach 50. XVII wieku, odpisy ponad 30 utworów Mielczewskiego, sygnując je w swoich rękopisach monogramem „M.M.”, notabene występującym w zdecydowanej większości przekazów kompozycji tego twórcy o różnej proweniencji.
Kompozycje monogramisty „M.M.” wraz z całym zbiorem muzykaliów z kościoła św. Marii Magdaleny, a także z innych wrocławskich kościołów, znalazły się w XIX wieku w tamtejszej Bibliotece Miejskiej. Zostały skatalogowane i były poddawane badaniom muzykologów niemieckich i z innych krajów europejskich, ale ich autor nie został zidentyfikowany. Od 1945 roku przez niemal 50 lat cała kolekcja rękopisów muzycznych z XVI i XVII wieku należąca do wrocławskiej Biblioteki Miejskiej była uważana za zaginioną. Obecnie wiemy, że została wywieziona po II wojnie światowej do Moskwy, a następnie, w latach 50. XX wieku, przekazana Niemieckiej Republice Demokratycznej i zdeponowana w Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz w dawnym Berlinie Wschodnim, gdzie nie udostępniano jej aż do upadku muru berlińskiego. Dopiero więc w latach 90. możliwe było kontynuowanie badań nad szczęśliwie odzyskanymi, cennymi śląskimi rękopisami. Pozwoliły one przypisać autorstwo kompozycji monogramisty „M.M.” zawartych w tym zbiorze Marcinowi Mielczewskiemu”.

Barbara Jarmińska-Przybyszewska, fragment eseju zamieszczonego w booklecie dołączonym do płyty.