Projekty Edukacyjne – Warszaty Muzyczne

We współpracy z Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu oraz Instytutem im. Adama Mickiewicza, od 2016 roku aktywnie angażuję się jako wykonawca i współorganizatorka projektu edukacyjnego – Musica Polonica Rediviva. Główną ideą projekt jest współpraca ze studentami europejskich uczelni, którzy poznają polską muzykę. Do chwili obecnej miały miejsce trzy edycje Musica Polonica Rediviva:
2016 – Het Koninklijk Conservatorium in Den Haag – Holandia
2017 – Conservatorio Luca Marenzio Brescia e sezione di Darfo – Włochy
2018 – Conservatorio Superior de Música de Aragón in Zaragoza – Hiszpania
Plany przyszłych edycji programu edukacyjnego:
2019 – Oviedo  Conservatorio Superior de Música Eduardo Martínez Torner
2020 – United States of America