Bartłomiej Pękiel

Wrocław Baroque Ensemble

Andrzej Kosendiak – dyrygent
Aldona Bartnik – sopran
Matthew Venner – kontratenor
Maciej Gocman – tenor
Tomáš Král – bas
Jaromír Nosek – bas

Missa Secunda
Kyrie
Gloria
Credo
Sanctus
Agnus Dei
Ave Maria
Sub tuum Praesidium
Assumpta est Maria

Missa Pulcherrima
Kyrie
Gloria
Credo
Sanctus
Agnus Dei

Magnum nomen Domini
Resonet in laudibus

 

„(…) Utwory utrwalone na płycie zachowały się w muzykaliach katedry wawelskiej. Są to dwa pełne cykle mszalne, przedzielone w nagraniu trzema motetami opartymi na tekstach łacińskich oraz dwie kolędy łacińskie. Łączy te utwory podobna, ale nie identyczna obsada, mianowicie 4-głosowy zespół wokalny, z tym że pierwsza z mszy i motety przeznaczone są ad aequales, czyli na głosy równe (męskie), a druga msza i kolędy wymagają też głosu wysokiego. (…) Nagrane utwory stanowią „wizytówkę” tego nurtu twórczości Bartłomieja Pękiela, który w jego czasie był określany pojęciem stile antico lub prima pratica. Są jednocześnie świadectwem, że w ramach stylu nawiązującego
do tradycji (także miejscowej – w tym przypadku wawelskiej) mogą powstawać dzieła podobne a jednocześnie odmienne, jak mało dotychczas znana Missa secunda i słynna Missa Pulcherrima czy na poziomie mniejszych form – efektowny wyrazowo motet Assumpta est i „linearny” nie tylko w konstrukcji Sub tuum praesidium.”
Elżbieta Zwolińska, fragment eseju zamieszczonego w booklecie dołączonym do płyty

Nagrania dokonano w Sali Czerwonej Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego w dniach 31.05–2.06.2015